top of page

אודות

הישוב בני יהודה הוקם בשנת 1972 כמרכז אזורי לישובי דרום הגולן.
היישוב ממוקם על כביש 789 (בין צומת כורסי לצומת אפיק).

בבני יהודה 350 משפחות שהם כ- 1200 תושבים.

 

אופי הישוב – ישוב קהילתי חילוני.

 

מקורו של השם בקבוצת מתיישבים משבט יהודה שהגיעו מהעיר צפת בשנת 1887, מטרת הקבוצה הייתה הקמת התיישבות ממזרח לכנרת בחלקו הדרומי של הגולן.

 

הקבוצה רכשה אדמות מכפריים ערבים. לכפר שהקימו קראו ביר א-שגום. הרעב, המחלות והתנכלויות חוזרות ונשנות של ערביי האזור הביאה לנטישת הישוב.

 

עם חידוש ההתיישבות בגו וההחלטה על הקמת הישוב נקבע ששמו יהיה על שם אותה קבוצה משבט יהודה שיצאה לישב את הגולן.

 

בני יהודה הגדול בישובי המועצה ומהווה מרכז לפעילות החינוך, החברה והכלכלה של דרום הגולן.

 

קרבתו של הישוב לכנרת ולגליל בנוסף לפעילות חברתית ענפה הופכים את הישוב למבוקש בישובי הגולן.

 

דגש רב נותן הישוב למערך החינוך היישובי פעילות תרבות וחיי קהילה.

 

הישוב מנוהל על ידי ועד מקומי ובו חמישה חברים שנבחרים אחת לארבע שנים (בכפוף להנחיות משרד הפנים )

 

בני יהודה מישובי המועצה האזורית גולן.

 
 
 
 
bottom of page