top of page

משכיר\ה דירה

כאן ירשם שם המפרסם
שם

זוהי מודעה לדוגמה.. כאן יופיעו פרטי הנכס - למשל: דירת שלושה חדרים להשכרה בבני יהודה הוותיקה עם חצר גדולה וכניסה נפרדת

טלפון
050555555
זוהי מודעה לדוגמה.. כאן יופיעו פרטי הנכס - למשל: דירת שלושה חדרים להשכרה בבני יהודה הוותיקה עם חצר גדולה וכניסה נפרדת
זוהי מודעה לדוגמה.. כאן יופיעו פרטי הנכס - למשל: דירת שלושה חדרים להשכרה בבני יהודה הוותיקה עם חצר גדולה וכניסה נפרדת
זוהי מודעה לדוגמה.. כאן יופיעו פרטי הנכס - למשל: דירת שלושה חדרים להשכרה בבני יהודה הוותיקה עם חצר גדולה וכניסה נפרדת
bottom of page