top of page

משכיר\ה דירה

דידי נייפלד
שם

להשכרה - משרד\ חדר\קלינקה\ סטודיו - במבנה בעל כניסה נפרדת בבני יהודה הותיקה , כולל מקלחת ושרותים ,מקרר, קפה אינטרנט, ריהוט . אפשרי לפי ימים או שעות או תקופה - לפרטים 0528515293 דידי ( ניתן לקבל חשבונית )

טלפון
0528515293
להשכרה - משרד\ חדר\קלינקה\ סטודיו - במבנה בעל כניסה נפרדת בבני יהודה הותיקה , כולל מקלחת ושרותים ,מקרר, קפה אינטרנט, ריהוט . אפשרי לפי ימים או שעות או תקופה - לפרטים 0528515293 דידי ( ניתן לקבל חשבונית )
להשכרה - משרד\ חדר\קלינקה\ סטודיו - במבנה בעל כניסה נפרדת בבני יהודה הותיקה , כולל מקלחת ושרותים ,מקרר, קפה אינטרנט, ריהוט . אפשרי לפי ימים או שעות או תקופה - לפרטים 0528515293 דידי ( ניתן לקבל חשבונית )
להשכרה - משרד\ חדר\קלינקה\ סטודיו - במבנה בעל כניסה נפרדת בבני יהודה הותיקה , כולל מקלחת ושרותים ,מקרר, קפה אינטרנט, ריהוט . אפשרי לפי ימים או שעות או תקופה - לפרטים 0528515293 דידי ( ניתן לקבל חשבונית )
bottom of page