11

11

1 בינואר 2021, 6:58:04

כן

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

11
11
11

נקי

נקי

נקי

תקין

אין

תקין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

דורש תיקון

חשמל

תקין

תאורה

תקין

תאורת חירום

אין

פעמון

תקין

מזגן

תקין

ונטות

יש קצר במערכת החשמל וגם צריך לסדר את הגישה למקלט