17

17

15 ביולי 2020, 5:52:58

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

17
17
17

דורש טיפול

דורש טיפול

נקי

תקין

תקין

תקין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

תקין

תאורה

תקין

תאורת חירום

פעמון

תקין

מזגן

תקין

ונטות