29

29

6 ביוני 2021, 6:24:44

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

29
29
29

נקי

נקי

נקי

תקין

תקין

תקין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

תקין

תאורה

תקין

תאורת חירום

אין

פעמון

תקין

מזגן

תקין

ונטות

יש מזגן עובד