32

32

6 ביוני 2021, 5:34:21

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

32
32
32

נקי

נקי

תקין

דורש תיקון

תקין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

תאורה

תקין

תאורת חירום

דורש תיקון

פעמון

תקין

מזגן

תקין

ונטות

יש מזגן עובד