38

38

6 ביוני 2021, 6:45:37

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

38
38
38

נקי

נקי

נקי

תקין

תקין

תקין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

תקין

תאורה

תקין

תאורת חירום

עובד

פעמון

תקין

מזגן

תקין

ונטות

נבדק בחוד מרץ
יש מזגן תקין