4

4

27 ביולי 2020, 8:14:15

לא

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

4
4
4

נקי

נקי

לא קיים

אין מים

תקין

אין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

תקין

תאורה

תקין

תאורת חירום

אין

פעמון

אין

מזגן

תקין

ונטות