44

44

16 בנובמבר 2020, 5:28:27

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

44
44
44

נקי

נקי

נקי

תקין

תקין

דורש תיקון

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

תקין

תאורה

דורש תיקון

תאורת חירום

דורש תיקון

פעמון

אין

מזגן

תקין

ונטות

אין ניאגרה בשירותים