45

45

9 בנובמבר 2020, 8:10:54

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

45
45
45

נקי

נקי

נקי

תקין

תקין

תקין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

דורש החלפה

תאורה

תקין

תאורת חירום

עובד

פעמון

אין

מזגן

תקין

ונטות