46

46

16 בנובמבר 2020, 5:39:38

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

46
46
46

נקי

נקי

נקי

תקין

תקין

דורש תיקון

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

דורש תיקון

תאורה

תקין

תאורת חירום

עובד

פעמון

אין

מזגן

תקין

ונטות

התאורה בחדר למטה לא עובדת