47

47

16 בנובמבר 2020, 5:44:36

מספר מקלט

תאריך בדיקה אחרון

מצריך טיפול

47
47
47

נקי

נקי

נקי

תקין

תקין

נקיון כללי

נקיון מדרגות

שירותים

מים

מיכל מים

משאבה

תקין

חשמל

דורש תיקון

תאורה

דורש תיקון

תאורת חירום

עובד

פעמון

אין

מזגן

תקין

ונטות

תאורה בגרם המדרגות לא תקינה