top of page

בתים מאירים בני יהודה

תשבים יקרים הנכם מוזמנים להצטרף למיזם בתים מאירים בני יהודה.

בתוכנית יתקיימו הדלקות נר משותפות בין משפחות כאשר משפחה אחת מארחת ואחת מתארחת- כמובן שניתן גם להתארח וגם לארח. התוכנית תסייע לחזק את הקשר בין חברי הקהילה.

אנו נקבל את ההרשמות שלכם ונשבץ משפחות יחד מהרשימה.

רשימת המשפחות תפורסם לכל מי שנרשם.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למיטל 050-3225777
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrUzpYky94dP__NDQSwwDh_g4_povncaYZoQe8RwpND1E5zQ/viewform

13 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page