top of page

גן גולן גן חרמון 5/9/21

הורי גן גולן וחרמון בני יהודה שלום רב,

היום התגלה שאחת מבנות הגן חיובית לקורונה (חולה מאומתת בעלת תסמינים). לאחר קבלת ההודעה קיימנו פגישת צוות רב תחומי בו נמצאו נציגים מהקהילה, ממשרד החינוך, והמועצה.

הוחלט כי ילדי הגן, אנשי הצוות וכל מי שנחשף ושאינו מחוסן או מחלים יכנסו לבידוד למשך 14 יום מיום החשיפה האחרון.

הילדה הייתה לאחרונה בגן ביום ו' 03/09/2021 ולכן מי שפגש בתקופת ההדבקה החל מיום 31/08/21, יכנס לבידוד של 14 יום בהתאם ליום המגע האחרון. במידה ויום השהות האחרון של ילדכם/ילדתכם בגן היה ה03/09/21 ימשך הבידוד עד ליום 16/09/21 כולל (14 ימים מלאים ללא נוהל הקיצור החדש-הסבר על הנוהל בהמשך).

מצורף הסבר מפורט על אופי הבידוד בשל גיל הילדים הצעיר:

ילדים בגיל זה לא נשארים לבדם בבידוד. אופי הבידוד תלוי בהחלטת המשפחה: בידוד הורה וילד או בידוד משפחתי. כאשר מדובר בבידוד הורה וילד/ה, אנא, הימנעו מהחלפת ההורה המטפל בילד/ה המבודדים לאורך התקופה, גם אם ההורה מחוסן, שכן אנו יודעים כי גם מחוסנים עלולים להידבק ואף להדביק ללא ידיעתם או ללא הופעת תסמינים.

שימו לב, בהתאם להנחיית משרד הבריאות גם הורה מחוסן הנמצא עם הילד/ה מחוייב לבידוד מלא

במידה ותקיימו בידוד משפחתי לא ניתן לבצע שינויים בהרכב המשפחתי הנמצא בבידוד-בקרב הלא המחוסנים.

הגננות מעבירות למשרד הבריאות את שמות כל הנדרשים לבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. משרד הבריאות מקיים מעקב באמצעות רשויות האכיפה אחר המבודדים.

אנא דווחו על אופי הבידוד יעל או לדוראל.


קיצור משך בידוד:

ניתן לקצר את משך הבידוד ל7 ימים תחת התנאים הבאים-

ביצוע 2 בדיקות שתוצאתן תהיה שלילית-מי שייבדק מהר ככל הניתן עם הכניסה לבידוד וייבדק שוב ביום השביעי למגע (שהוא ה10.09 למי שהיה בגן ב03 לחודש ובהתאמה). 2 הבדיקות יבצעו במרווח מינימלי של 24 שעות. יש לקבל את תוצאות 2 הבדיקות השליליות ו/או אישור מטעם משרד הבריאות לקיצור הבידוד ל-7 יום. האישור מגיע כSMS.

מי שזקוקים לאישור מחלה ( על בידוד עם ילד) - יש למלא טופס הקמת בידוד (טופס הקיים במערכת האתר) באתר משרד הבריאות.

נבהיר - ללא קבלת 2 תוצאות שליליות לא תהיה אפשרות לשלוח את הילד\ה לגן לפני סיום הבידוד המלא - 14 יום

למידע על מתחמי בדיקות הקליקו על הלינק של אר פיקוד העורף:

https://www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx


בריאות לכולם ואנו כאן לשאלות,

חיים רוקח, ראש המועצה

גל גפני, סגן ראש המועצה

יעל לביא גננת גן גלן

דוראל הושיע – גננת גן חרמון

שרון כרם מנהלת חינוך בני יהודה

צחי בוחניק מנהל קהילה בני יהודה

אביטל טבת, מנהלת הגיל הרך במועצה אזורית גולi


24 views0 comments

留言


bottom of page