top of page

הובלות טורבינות חודש ינואר 2022

תושבים יקרים,

להלן לו"ז ההובלות בחודש ינואר לפרוייקט רוח בראשית:

יום א' 2.1.22

יום ב' 3.1.22

יום ד' 5.1.22

יום א' 9.1.22

יום ב' 10.1.22

יום ג' 11.1.22

יום א' 16.1.22

יום ה' 20.1.22

יום א' 23.1.22

יום ג' 25.1.22

יום א' 30.1.22

מסלול ההובלה:

צומת אלמגור – פנייה שמאלה לכביש 87 (סביב 22:00)

המשך על 87- פנייה ימינה לדרך ציר הנפט (סביב 23:30)

במידה ויחול שינוי בתאריכים נעדכן בהתאם.

בברכה,

לימור הולץ

דוברת

מועצה אזורית גולן

נייד: 054-7768489

מייל: dovrut@megolan.org.il

26 views0 comments
bottom of page