הזמנה לקבוצת תמיכה לפרודים/ות וגרושים/ות מטעם מרכז חוסן – מוא"ז גולן


קבוצת תמיכה מרכז חוסן
.pdf
Download PDF • 668KB

45 views0 comments

Recent Posts

See All

תושבים יקרים, בשל יציאת עובדי ועד היישוב לגיבוש צוות. היום המזכירות תיסגר בשעה 13:30 ומחר, יום שישי לא יהיו שירותי חצרנות.