top of page

החלטנו לסבסד 10 ש"ח ממחיר הכרטיס לאירוע עבור תושבי בני יהודה בלבד

תושבים יקרים,

החלטנו לסבסד 10 ש"ח ממחיר הכרטיס לאירוע עבור תושבי בני יהודה בלבד.

תושבי היישוב מתבקשים להכניס את קוד הקופון bn210 על מנת לקבל את ההטבה.

אנו מבקשים שלא להעביר את הקופון לתושבים שאינם מתגוררים ביישוב.


0 views0 comments
bottom of page