top of page

החלטת הממשלה לגולן

תושבי הגולן יקרים,

לאחר יותר משלוש שנות עמל רב ועבודה מאומצת לאורו של חזון ברור אתו הגעתי אל המועצה, מגיע רגע האמת וההיסטורי לגולן!

היום, יום א' 26/12/21 כ"ב טבת תשפ"ב תתקיים ישיבת הממשלה אצלנו בגולן בה תאושר תכנית הממשלה לפיתוח הגולן וקצרין!

במסגרת התוכנית יוצהר על כוונת המדינה להקמת 2 יישובים חדשים, השקעה בקיים ופיתוח עתידי בין היתר על ידי יצירת מקומות תעסוקה בגולן, השקעה בתשתיות, חינוך, בריאות, תיירות, חקלאות ועוד. ההחלטה תיגע בכל תחומי החיים בגולן. וכל זאת לצורך מימוש החזון להכפלת אוכלוסיית הגולן, המלווה אותי כבר שנים רבות. כל זאת יקרום עור וגידים ויהפוך הבוקר למציאות.

מדובר בתוכנית חסרת תקדים בהיקפה, זה לא פחות מרגע היסטורי. הצמיחה הצפויה בגולן, תשפר את איכות חיי כל תושב ותושבת. הנגישות לשירות רפואי, הגדלת אפשרויות התעסוקה, חינוך מגוון ואיכותי ושיפור תשתיות הם חלק מאבני יסוד באיכותי החיים.

החיים יהפכו לאיכותיים יותר לא רק בזכות הנוף העוטף אותנו והקהילה המדהימה בה אנו חיים. אלה כי מגיע לנו, תושבי הגולן לקבל את השירותים הדרושים לכך.

בזכות ההחלטה הגולן יהפוך לחבל ארץ משמעותי ואנו נזכה לממש את ייעודו של הגולן כמפעל התיישבות גדול ומשמעותי למדינת ישראל.

העבודה הקשה והמאמצים הרבים, משתלמים כאשר אני רואה את התוצאות. התוצאות אותן נראה כולנו מחר בבוקר בזכות החלטת הממשלה.

בימים הקרובים נפרוט את ההחלטה ונתחיל לעבוד על מימושה.

נעדכן במידע ונצעד יחד, בשותפות עם הנהלת הקהילות ואתכם התושבים ליישום ההחלטה.

אנחנו מחויבים לעתיד הגולן והעתיד כבר כאן!

שלכם כתמיד,

חיים רוקח ראש המועצה

וצוות העובדים

בנוסף, מצורפים לינקים לפרסומים שונים:

לימור הולץ

דוברת

מועצה אזורית גולן

נייד: 054-7768489

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page