הנחיות לבידוד ביתי

https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=8 מידע -

אז מה בעצם זה אומר בידוד ? עשה ואל תעשה

0 views0 comments

Recent Posts

See All

*מתארגנת קבוצה להדברה ירוקה של נמלים וג'וקים וחרקים נוספים של י.ד.ע הדברות. פלאפון להתקשרות : יואל -0544998080 הראל -0548151931 משרד (קרוליין)052-2651801 חומרים טבעיים מצמח החרצית שעברו תהליך כימי. (ב