top of page

הרשמה להשתתפות באירוע 50 ליישוב

תושבי בני יהודה,

היישוב חשוב לכם?

זה הזמן להראות את זה!

אנו נמצאים לקראת תחילת החזרות למופע הגדול של אירועי שנת החמישים ליישוב,

ולצערנו חסרים רקדנים\יות רבים.

תראו שאכפת לכם... ותצטרפו.

מחכים לכם.


4 views0 comments
bottom of page