הרשמה לסדנא - בהנחיית ד"ר כרמית כהן משאביםhttps://docs.google.com/forms/d/1RtF_YX7VivByvtvzFHqom6IXE1ul3x69bJ6U68SvL0A/edit

13 views0 comments

Recent Posts

See All

תושבים יקרים, בשל יציאת עובדי ועד היישוב לגיבוש צוות. היום המזכירות תיסגר בשעה 13:30 ומחר, יום שישי לא יהיו שירותי חצרנות.