top of page

כנס המשתחררים משירות צבאי ומסיימי שירות לאומי

לכנס המשתחררים משירות צבאי ומסיימי שירות לאומי.

כידוע לכם/ן, השיחרור משירות מביא איתו סימני שאלה רבים בדבר העתיד הקרוב והרחוק.

לראשונה בחייהם/ן, על הצעירים המשוחררים לבחור את דרכם.

אם תציצו בלו"ז האירוע, תראו שניסינו לגעת בנושאים הרלוונטיים ביותר (תעסוקה, לימודים, טיול).


0 views0 comments
bottom of page