top of page

מאי קורא בספרייה?

12.5 יום חמישי 17:00 הצגת ילדים מהומה על הבמה.

הצגה מצחיקה וקיצבית לגיל 4-8 https://mkgolan.co.il/events/122/ 23.5 יום שני 17:00 כראמל קראתם את הספרים? צפיתם בסידרה? עכשיו רישמו את הילדים למפגש עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג לגיל 8+ https://mkgolan.co.il/events/126/

6 views0 comments
bottom of page