top of page

מלגות מרכז צעירים החלה ההרשמה


רוצים לכסות את השכר הלימוד האקדמאי על ידי עשייה חברתית משמעותית? הירשמו למלגות דרך מרכז צעירים גולן ואולי גם אתם תקבלו 10,000 שקל בשנת הלימודים תשפ"ב.

להרשמה היכנסו ללינק המצורף:

*בכפוף לאישור מלגות תשפ"ב מפעל הפיס

4 views0 comments
bottom of page