top of page

מצפה גולן - 4.9 דיווח

הורי בית ספר מצפה גולן צהריים טובים,

במהלך היום התגלו 2 תלמידים, כמאומתים נגיף הקורונה. האחד תלמיד כיתה ד' 2 והאחרת תלמידת כיתה ו'2. הילדים היו בבית הספר ואף נסעו בהסעות בימים ד'-ה' 1-2.9.21 מיד לאחר קבלת ההודעה, קיימנו התייעצות בצוות רב תחומי בו נמצאו נציגים מהקהילה, ממשרד החינוך, והמועצה. הנכנסים לבידוד הם:

1. תלמידי כיתה ד'2 ותלמידי כיתה ו'2 שלמדו עם התלמידים המאומתים יכנסו לבידוד.

2. בנוסף גם מי מהצוות, שאינו מחוסן.

3. בידודים כתוצאה הסעות-הילדים נסעו בהסעה מהיישוב אפיק לבית הספר בבני יהודה, הלוך וחזור יומיים. כל נוסעי ההסעה של אפיק שנסעו בימים רביעי וחמישי השבוע, יכנסו לבידוד. אומנם ההסעה קצרה אך מדובר בשני ילדים חיוביים שנסעו בהסעה, במשך יומיים ולכן מדובר בחשיפה מתמשכת. אנו יודעים כי חלק מהילדים עטו מסכה בחלק מזמני הנסיעות. אך, היות ומדובר בחשיפה מתמשכת לשני חולים, בזמן בו לא כולם עטו מסכות באופן מלא לאורך כל זמני הנסיעה, חלה על כולם חובת הבידוד. בנוסף, ישנו זמן המתנה בהסעה, בעת העלייה והירידה ממנה, שמאריך את משך החשיפה. תלמידים מחוסנים מתבקשים להיבדק ולהיות בבידוד עד קבלת תשובה שלילית.

בית הספר יעביר למשרד החינוך את שמות כל הנדרשים לבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. משרד הבריאות מקיים מעקב באמצעות רשויות האכיפה אחר המבודדים.

קיצור משך בידוד:

ניתן לקצר את משך הבידוד תחת התנאים הבאים-מי שייבדק מוקדם ככל הניתן עם הכניסה לבידוד וייבדק שוב ביום השביעי למגע (כאשר בן שתי הבדיקות יש לפחות מרווח של 24 שעות). בכפוף להקמת בידוד (טופס הקיים במערכת האתר) באתר משרד הבריאות ותוצאת שתי הבדיקות תהיה שלילית, יתקבל אישור מטעם משרד הבריאות לקיצור הבידוד ל-7 יום. האישור מגיע כSMS. ההודעה לא תתקבל ללא הקמת דיווח בידוד באתר משרד הבריאות.

מומלץ לגשת להיבדק מיד ולבצע את הבדיקה השנייה ביום השביעי למגע (בהתאם ליום החשיפה האחרון יום ה' 02.09) יהיה יום ד' 08.09.21

לינק למידע על מתחמי הבדיקות:

https://www.oref.org.il/12610-17882-he/pakar.aspx


בריאות לכולם ואנו כאן לשאלות,

מירה הופמן, מנהלת בית ספר מצפה גולן

חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן


0 views0 comments
bottom of page