top of page

משך הבידוד ואפשרות קיצור תקופת הבידוד


בידוד רגיל נספר החל מרגע המגע האחרון עם חולה מאומת או הכניסה לישראל (בהתאם להנחיות השונות בכל מקרה) ונמשך 13 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-14 (ללא קשר לשעה בה החל הבידוד).

קיצור בידוד

השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך הבידוד ולסיים אותו לאחר קבלת תוצאה שלילית בבדיקה שתתבצע החל מהיום השביעי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1. דיווח על כניסה לבידוד בטופס מקוון או במוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.

  2. ביצוע בדיקה ראשונה לקורונה קרוב ככל האפשר לכניסה לבידוד וקבלת תוצאה שלילית לבדיקה הראשונה.

  3. המתנה לפחות 24 שעות לפני ביצוע בדיקה שניה לקורונה.

  4. ביצוע בדיקה שנייה לקורונה החל מהיום ה-7 לאחר המגע האחרון עם החולה המאומת או מיום הכניסה לישראל (הספירה היא יום החשיפה + 6 ימים) וקבלת תוצאה שלילית גם בבדיקה השניה.

  5. במהלך כל ימי הבידוד לא היו תסמינים חשודים לקורונה (חום מעל 38 מעלות, שיעול או קושי בנשימה, שאינם נובעים ממצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה).

ניתן לצאת מבידוד עם קבלת התוצאה השלילית לקורונה בבדיקה השניה.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page