top of page

סקר לקראת שירות חדש במרכז תעסוקה גולן - נשמח למענה!

*תושבת יקרה,

אנחנו בודקות היתכנות של שירות חדש במרכז תעסוקה גולן, עבור נשים שהיו בחל"ד ארוך / חוזרות למעגל העבודה אחרי תקופה ארוכה / לא עבדו מעולם ומעוניינות להשתלב במעגל העבודה כעת.

המטרה היא בראש ובראשונה, לאפשר מרחב נעים, פתוח ולחזק את הבטחון האישי, כבסיס להמשך.

המפגשים ישלבו גם עבודה עצמית אישית וגם קבלת כלים פרקטיים למציאת עבודה. המפגשים יתקיימו מידי שבוע בקבוצה קטנה ואינטימית ויונחו ע"י מנחה מקצועית ומנוסה בעולמות העבודה והתעסוקה. כמות המפגשים, אורך כל מפגש והסילבוס המלא, יוחלטו בהמשך, בהתאם לצרכים שיעלו מכן ולהיענות.

סקר זה הינו ראשוני כדי לקבל מושג לגבי הצורך בגולן לשירות כזה.

לפניך שאלון קצר. נשמח למענה>> https://forms.gle/E1aUXYpqAJBTrjN66

תודה על שיתוף הפעולה

*הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, אך פונה גם לגברים.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page