עבודה למסיימי יא', יב' עד גיוס, צעירים אחרי צבא, סטודנטים.14 views0 comments