עדכון שבועי משולחן המועצה להפצה לתושבים-כולל מידע על הפסטיבל


1156 h14 golan new05
.pdf
Download PDF • 3.33MB


19 views0 comments

Recent Posts

See All

תושבים יקרים, בשל יציאת עובדי ועד היישוב לגיבוש צוות. היום המזכירות תיסגר בשעה 13:30 ומחר, יום שישי לא יהיו שירותי חצרנות.