top of page

פינוי פסולת

תושבים יקרים, במידה והנכם זקוקים לסיוע בפינוי פסולת, יש לפנות לאיתי חצרן היישוב.

אין להניח פסולת בשטחים ציבוריים.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

*מתארגנת קבוצה להדברה ירוקה של נמלים וג'וקים וחרקים נוספים של י.ד.ע הדברות. פלאפון להתקשרות : יואל -0544998080 הראל -0548151931 משרד (קרוליין)052-2651801 חומרים טבעיים מצמח החרצית שעברו תהליך כימי. (ב

bottom of page