פינוי פסולת

תושבים יקרים, במידה והנכם זקוקים לסיוע בפינוי פסולת, יש לפנות לאיתי חצרן היישוב.

אין להניח פסולת בשטחים ציבוריים.


4 views0 comments