top of page

פעילות מפתיעה

פעילות מפתיעה 🙆🏻‍♀️

אחרי צהריים של שמש ובלוני הפתעה עם חניכי ה', ו', ז' וח' 🤩

תודה רבה לכל החניכים שהגיעו ונהנו יחד איתנו ❤️


0 views0 comments

Recent Posts

See All

מרכז חוסן בשיתוף מרכז רפואי צפון, מזמינים את הנשים המתמודדות עם קשיי פוריות לסדנה של שיתוף ולמידה... מוזמנים להיכנס פה ללינק המצורף בברכה והמשך יום נעים הודיה גרוס מזכירה מחלקת חוסן מועצה אזורית גולן

bottom of page