top of page

צחי מנהל הקהילה יצא הבוקר ל26 ימי מילואים.

תושבים יקרים,

צחי מנהל הקהילה יצא הבוקר ל26 ימי מילואים.

המשרד ימשיך לתפקד כרגיל בימים אלו.

צחי ינסה לשמור על זמינות ככל הניתן, אך אנא קבלו בהבנה במידה והוא לא זמין לענות.

שבוע טוב.

4 views0 comments
bottom of page