top of page

קבלת הטבה בכניסה לחופי הכנרת.

לטובת קבלת הטבה בכניסה לחופי הכנרת.

איגוד ערים שינתה את נוהל קבלת הנחות בחופי הכנרת והחל משנת 2022,

כל תושב המעוניין בהנחה, נדרש למלא טופס מקוון ולצרף מסמכים (אישור תושבות ורישיון רכב)

מי שכבר רשום אין צורך למלא את הטופס רק במידה ויש שינוי רכב (אם נרשמתם במזכירות בשנתיים האחרונות ולא החלפתם רכב אין צורך להירשם).

מצ"ב קישור :

http://kineret.org.il/hanachat-toshav/

במקרה של בעיה או בירור אחר, יש לפנות לאיגוד ערים במספר 55477*

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page