top of page

רשת ''רוח הגולן''


רשת ''רוח הגולן'' מזמינה את תושבי הגולן להיות שותפים ליום הלמידה בתשעה באב. נראה בטוב ירושלים.


- לימוד תשעה באב תשפא עם קישור.pdf

-- מזכירות חספין04-6763360


9 views0 comments

Recent Posts

See All

לכל הנשים שהתגעגעו, לנשים שעוד לא הכירו... ביום שלישי הקרוב הקליניקה הקהילתית לנשים חוזרת לפעילות בדרום הגולן! החודש אנחנו במועדון הנוער של בני יהודה (מעל מרפאת כללית). אנחנו מתרגשות מאוד ומצפות לפגוש

bottom of page