top of page

תובלת טורבינות וחלקיה

שלום רב, להלן לו"ז ההובלות בחודש יולי-אוגוסט לפרוייקט רוח בראשית: יום א' 10.7 יום ג' 12.7 יום א' 17.7 יום ג' 19.7 יום א' 24.7 יום ג' 26.7 יום א' 31.7 יום ג' 2.8 יום א' 7.8 יום ג' 9.8 יום ב' 15.8 יום ד' 17.8 יום א' 21.8 יום ג' 23.8 יום א' 28.8 יום ג' 30.8 מסלול ההובלה: צומת אלמגור – פנייה שמאלה לכביש 87 (סביב 23:00) המשך על 87- פנייה ימינה לדרך ציר הנפט (סביב 0:30) במידה ויכול שינוי בתאריכים נעדכן בהתאם.   

15 views0 comments
bottom of page