top of page

תיימור קבלאן לוחם האש שנפל אתמול

תיימור קבלאן לוחם האש שנפל אתמול בעת מילוי תפקידו עבד במשך שנים בתחנת הכיבוי בבני יהודה.

תיימור הקדיש עבור היישוב והסביבה שנים רבות של עבודה מסורה, היה אדם ערכי ואהוב.

בית בני יהודה מרכין היום את ראשו לזכרו ושולח חיבוק גדול למשפחה.

תיימור השאיר אחריו זוג הורים, אישה ושלושה ילדים.

יהי זכרו ברוך


0 views0 comments
bottom of page