top of page

תרגיל העורף הלאומי - הפעלת התרעות ביום רביעי, ב-3.11.2021

תרגיל העורף הלאומי - הפעלת התרעות ביום רביעי, ב-3.11.2021

שימו לב: כפר חרוב, מבוא חמה, גבעת יואב, בני יהודה וגשור ביישובכם השתנו זמני ההתרעה מהתרעה מיידית להתרעה המאפשרת 15 שניות מרגע הישמע ההתרעה עד נפילת תיל. במטרה לתרגל את השינוי יפעיל פיקוד העורף את המערך.

מהות התרגיל:

ביום רביעי, 3.11.2021, יופעלו התרעות ויישמעו אזעקות ביישובים רבים ברחבי הארץ במסגרת תרגיל העורף הלאומי. ההתרעות יופעלו בכל אמצעי ההתרעה - צופרים, יישומון פיקוד העורף, פורטל החירום הלאומי, תחנות הרדיו, ערוצי הטלוויזיה ואתרי האינטרנט השונים.

ההתרעות יופעלו בשעות 11:00-10:00 בעיקר ביישובים שזמן ההתגוננות (זמן כניסה למרחב המוגן) שלהם שונה לאחרונה, ובשעות 19:00-18:00 בערים שפוצלו למספר אזורי התרעה.

לפירוט היישובים שבהם יופעלו ההתרעות וזמני הפעלת ההתרעות

https://www.oref.org.il/12409-18092-he/Pakar.aspx

זהו תרגיל בלבד!!!

לימור הולץ

דוברת

מועצה אזורית גולן

נייד: 054-7768489

מייל: dovrut@megolan.org.il


0 views0 comments
bottom of page