top of page

תרגיל צבאי

תושבים שימו לב,

בשבוע הבא *בתאריך 3.11* בשעה 10:45 יתקיים תרגיל ארצי בו תופעל התרעה במשך 15 שניות בישובים:

גשור, נאות גולן, גבעת יואב, בני יהודה, כפר חרוב, מבוא חמה, ושני מחנות צבאיים: מחנה זעורה ומחנה יואב.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

לכל הנשים שהתגעגעו, לנשים שעוד לא הכירו... ביום שלישי הקרוב הקליניקה הקהילתית לנשים חוזרת לפעילות בדרום הגולן! החודש אנחנו במועדון הנוער של בני יהודה (מעל מרפאת כללית). אנחנו מתרגשות מאוד ומצפות לפגוש

bottom of page