top of page

הרשמה מוקדמת למערכות החינוך לשנת תשפ"ג

Updated: Jul 12, 2022

הורים יקרים,

אנו שמחים לפתוח את הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג

לפניכם מסמכים להרשמה:

1. תנאים להרשמה

2. הסכמי הורים לפי קבוצת גיל (ניתן לחסוך זמן ולהגיע אלי עם ההסכם מלא וחתום)

3. מחירון

4. לוח חופשות

בהרשמה מוקדמת תינתן הנחה

הרשמה מוקדמת עד תאריך 21/7/2022

רישום ותשלום יתבצע אצל אפרת במזכירות היישוב

תנאים להרשמה תשפג- מעודכן
.pdf
Download PDF • 158KB

מחירון תשפג
.pdf
Download PDF • 1.09MB

פעוטון -הסכם הורים ושירותים נוספים תשפג
.pdf
Download PDF • 472KB

צהרון גן חרמון הסכם הורים תשפג
.pdf
Download PDF • 452KB

צהרון גן גולן הסכם הורים תשפג
.pdf
Download PDF • 374KB

הסכם הורים צהרון א-ג תשפג
.pdf
Download PDF • 429KB

נספח תאריכי חופשות תשפג
.pdf
Download PDF • 93KB

139 views0 comments
bottom of page