גלריית מקלטים

34

6 ביוני 2021, 6:55:50

נקי

מקלט 34א נבדק חודש מרץ

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

35

6 ביוני 2021, 6:55:04

נקי

נבדק חודש מרץ

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

35

6 ביוני 2021, 6:54:05

נקי

מקלט 35 א
יש מים בגרם מדרגות

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

35

6 ביוני 2021, 6:52:41

נקי

נבדק בחודש מרץ

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

37

6 ביוני 2021, 6:51:56

נקי

נבדק בחודש מרץ

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

36

6 ביוני 2021, 6:46:34

נקי

נבדק בחוד מרץ
יש מזגן תקין - אין שלט

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

38

6 ביוני 2021, 6:45:37

נקי

נבדק בחוד מרץ
יש מזגן תקין

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

28

6 ביוני 2021, 6:25:28

נקי

יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

29

6 ביוני 2021, 6:24:44

נקי

יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

29

6 ביוני 2021, 5:42:22

נקי

יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

30

6 ביוני 2021, 5:41:41

נקי

יש בעיות עובד מקלט 30 א
יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

20

6 ביוני 2021, 5:40:31

נקי

יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

30

6 ביוני 2021, 5:39:14

נקי

יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

33

6 ביוני 2021, 5:38:12

נקי

יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

32

6 ביוני 2021, 5:34:21

נקי

יש מזגן עובד

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png
13

13

1 בינואר 2021, 7:21:15

כן

דורש טיפול

13

מקלט מחסן

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png
11

11

1 בינואר 2021, 6:58:04

כן

נקי

יש קצר במערכת החשמל וגם צריך לסדר את הגישה למקלט

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

43

43

16 בנובמבר 2020, 5:50:12

נקי

43

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

47

16 בנובמבר 2020, 5:44:36

נקי

תאורה בגרם המדרגות לא תקינה

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

46

16 בנובמבר 2020, 5:39:38

נקי

התאורה בחדר למטה לא עובדת

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

48

16 בנובמבר 2020, 5:32:58

נקי

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

44

16 בנובמבר 2020, 5:28:27

נקי

אין ניאגרה בשירותים

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png

41

16 בנובמבר 2020, 5:11:16

נקי

יש בור בכניסה

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png
45

45

9 בנובמבר 2020, 8:10:54

נקי

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png
3

3

27 ביולי 2020, 8:18:50

כן

נקי

3

מחסן משפחת שושן

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png

4

27 ביולי 2020, 8:14:15

לא

נקי

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png

3

15 ביולי 2020, 11:22:09

נקי

מקלט 3א

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png

2

15 ביולי 2020, 8:52:45

נקי

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png

1

15 ביולי 2020, 8:00:44

כן

נקי

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות

Image-empty-state.png
2

2

15 ביולי 2020, 7:57:42

כן

נקי

מס מקלט

תאריך בדיקה 

מצריך טיפול

נקיון כללי

הערות